Advokátska kancelária
Veľká Okružná 26A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 41 500 03 56
Fax: +421 41 500 03 57
eMail: karman@kap.sk, pachnik@kap.sk

Bankové spojenie: Ľudová banka, číslo účtu: 4260080818/3100

Mgr. Pavol Karman zapísaný v SAK pod č. 1378\ Mgr. Ján Páchnik zapísaný v SAK pod č. 1431